საათი/სამაჯური/ყელსაბამი
100 95
საათი/სამაჯური/ყელსაბამი
100 95