საათი სამაჯური (ყვავილი)
კორპუსის მასალა:  ლითონი ციფერბლატის დიამეტრი: 2,5 სმ. სამაჯურის მასალა:ტყავი/ბიჯუტერია სამაჯურის სიგრძე: 40 სმ. რეგულირებადი (2 პოზიცია/ღილაკი)   
35 32
საათი სამაჯური (ფერადი)
კორპუსის მასალა:  ლითონი ციფერბლატის დიამეტრი: 2,5 სმ. სამაჯურის მასალა:ტყავი/ნაჭერო(გერადი) სამაჯურის სიგრძე: 40 სმ. რეგულირებადი (3 პოზიცია/ღილაკი) 
35 32
საათი სამაჯური (ბროშკა)
კორპუსის მასალა:  ლითონი ციფერბლატის დიამეტრი: 2,5 სმ. სამაჯურის მასალა:ტყავი/ბიჯუტერია სამაჯურის სიგრძე: 40 სმ. რეგულირებადი (2 პოზიცია/ღილაკი) 
35 32
საათი სამაჯური
35 32
საათი სამაჯური
35 32
საათი სამაჯური
35 32
საათი სამაჯური
35 32
საათი სამაჯური
35 32
საათი სამაჯური
35 32
საათი სამაჯური
35 32
საათი სამაჯური
35 32